East Bank West Bank Nile Cruise Dendera and Abydos  

WEST BANK

 
 
 
Kongernes Dal
I dette magtfulde golde landskab er ligger Kongegravene fra Ny Rige (18., 19. og 20. dynasti).
I det nye Visitor Center viser en model, hvor tæt gravene ligger.
Gravene er hugget langt ind i kalkstensbjergene. Oplev den fantastiske udsmykning af korridorer og gravkamre med relieffer og malerier. Området var i brug som begravelsesområde i over 500 år.
Besøg i Tut Ankh Amon's grav kræver en ekstra billet.
 
Hatshepsut’s Tempel
Dette dødetempel for Egyptens eneste kvindelige Farao er delvist bygget ved foden og ind i klipperne. Templet består af 3 forskudte terrasser og 2 kapeller for Hator og Anubis.
Relifferne viser bl.a. transporten af 2 obelisker fra Aswan til Karnak og rejsen til Punt.
 

Memnon Kolosserne
Disse 2 kolossal statuer af Amenophis III står i dag som optakten til Den Thebanske Nekropol. I oldtiden flankerede de indgangen til Amenophis II’s dødetempel, der i dag kun er få rester af.

Dronningernes Dal
Dette er begravelsesplads for dronninger og øvrige medlemmer af den kongelige familie i 19. og 20. dynasti. Dalen indeholder mere end 80 påbegyndte grave. Nogle er aldrig fuldført på grund af klippernes dårlige kvalitet.
Det er også her Nefertaris grav ligger, den er lukket, da udsmykningen allerede har taget skade efter den store restaurering i 1990'erne.
Der er 4 grave åbne for besøgende, disse er fuldt ud på højde med gravene i Kongernes Dal.

Ramesseum
Det er Ramses II’s evighedstempel viet til Amon. Templet indeholder relieffer fra Slaget ved Kadesh med Ramses II’s sejr over Hittitterne. Et andet sted er hans sønner afbilledet. Templet er omgivet af magasinet til opbevaring af bl.a. korn.
 
  Medinet Habu
Dette er det arabiske navn for Ramses 3.'s dødetempel eller rettere tempelkompleks, som kun over gås af Karnak i størrelse.
Det første tempel blev bygget af Hatshepsut og Thutmosis III

1. pylon er den bedst bevarede i Vest Theben. Relieferne i den 1. gård foreviger Kongens felttog mod og sejr over libyere.
De indre rum er udsmykket med scener fra det kongelige familieliv, bl.a. spiller kongen brætspil med sine døtre.

Fra cafeen på hjørnet er der en flot udsigt til templet med de Thebanske Bjerge i baggrunden.
 
 

Deir El Medina

Det var arbejderne fra Kongernes Dal, der boede i landsbyen med deres familier.
Traditionelt anså indbyggerne for Amenhotep I, som grundlægger og hans dronning Ahmose Nefertari som skytsgudinde for byen.
Verdens første beskrevne strejke ca. 1152 f. Kr. fandt sted her efter at lønnen i naturalier blev sat ned og til sidst udeblev. Strejken er beskrevet på papyri fundet i byen.
Livet kan også følges på beskrevne kalkstensflager fundet i ”Det Store Hul”, en gammel udtørret brønd bag byen. Området omfatter også privatgrave, hvoraf nogle få er åbne.
Byen kan følges til ca. 1060 f. Kr. Siden blev her indrettet koptisk kloster.
 
Adelsgravene
I områderne Dra Abu’l Naga, Assasif og Gurna ligger en del grave for højere embedsmænd fra Faraonisk tid (Mellemste og Ny Rige), en del af disse er åbne og kan besøges.
Disse grave er udført til gravejeren og hans hustru i modsætning til Kongernes og Dronningernes Dal.
I gravene præsenteres scener fra dagliglivet, bl.a. gravprocessioner, festscener med musikanter, dans osv., og gravejerens aktiviteter som høsten.
Motiver og bemaling fremstår i de fleste meget velbevaret og frisk.